I jämförelse med El Clásico hamnar det mesta i skuggan. Men såväl i Barcelona som